Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową

AbstractDownload articleDownload article

compulsory mortgage, security, taxes, tax law, tax procedure, mortgage foreclosure, hipoteka przymusowa, zabezpieczenie, podatki, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, egzekucja z nieruchomości

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, egzekucja, czystość i porządek, fee for municipal waste management, municipal waste, enforcement, cleanliness and order

Násilná smrť v postkoloniálnej próze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.28

AbstractDownload articleDownload article

violent death, execution, postcolonial prose, communism, Stalinism, gwałtowna śmierć, egzekucja, proza postkolonialna, komunizm, stalinizm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout