Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload articleDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

electronic monitoring, deferral of punishment execution, restriction of liberty, technical conditions, precautionary measures

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout