Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

AbstractDownload articleDownload article

conditional release, electronic surveillance

Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.5

AbstractDownload articleDownload article

penalty of restriction of liberty, electronic surveillance, community service, deduction from wages

Modyfikacja kary w postępowaniu wykonawczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.7

AbstractDownload articleDownload article

Criminal Code, Corrections Code, Penitentiary Court, Constitutional Tribunal, deprivation of liberty, restriction of liberty, fine, probation, penal measures, electronic surveillance system, progressive system of execution of deprivation of liberty, incidental proceedings, autonomous proceedings, modification of penalty, external modification, internal modification, episodic modification, permanent modification, conditional modification, unconditional modification

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout