Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Тело дионисийское в творчестве русских символистов

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

body, Dionysianism, dance, elements, relations

El elemento acuático en las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Bécquer, Rhymes, symbolism of the elements, the significance of water

Sen w prozie Walentina Rasputina

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Valentin Rasputin, dreams, oneiric elements, motif of dream

Bediener-, bedienungs-, bedienfreundlich: Zu Wortbildungen mit dem Zweitglied -freundlich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

paradigmatic relations of productive adjectival second elements, complementary distribution, antonymic relations

More on the Rhotic Tap and the Implications of Its Structure

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rhotics, tap, vocalic elements, constriction, syllabic consonant, acoustic phonetics

Intonacja w litewskim języku mówionym: właściwości ekspresji ogólnej i indywidualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

speech intonation, general (universal) and individual functions of intonation, sound-intonation means, intonation system and its elements, peculiarities of individual expression, интонация устной речи, общие (универсальные) и индивидуальные функции интонации, интонационно-звуковые средства, интонационная система и ее элементы, свойства индивидуальной экспрессии

Federacja europejska — projekt polityczny czy utopia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

federalizm, federacja europejska, federalne koncepcje integracji europejskiej, federalne elementy Unii Europejskiej, federalizm ewolucyjny, federalizm rewolucyjny, federalism, the European Federation, federal concepts of European integration, federal elements of the European Union, evolutionary federalism, revolutionary federalism

Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

children’s perspective, elements of children’s play, Serbian contemporary theater, trauma, violence, детская перспектива, насилие, сербский современный театр, травма, элементы детской игры

L’appel du néant substantiel : Claude Simon et la mort tellurique

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Claude Simon, new novel, death, four elements, Earth, Gaston Bachelard

Short signatures — our headache

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.45.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

too simple signature, literal signature, illegible elements, mixed signature, monogram, graphical picture, historical circumstances, irresponsible approach to falsification protection

National Environmental Network as an Integral Territorial System

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

system, national environmental network, system connections, structural elements of environmental network, system, krajowa sieć ekologiczna, połączenia systemowe, części składowe sieci ekologicznej

Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich — formy, funkcje, terminologia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

introligatorstwo, oprawa gotycka, elementy przybyszowe, karty przybyszowe, wyklejki, karty ochronne, bookbinding, Gothic binding, added elements, added leaves, pastedowns, flyleaves

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy