Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

W sprawie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym

AbstractDownload articleDownload article

ban on driving motor vehicles, driver’s license, withdrawal of entitlement to drive vehicles, legal course of a ban on driving motor vehicles, enforcement proceedings

Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

AbstractDownload articleDownload article

the power of attorney, administrative enforcement proceedings, formal requirements of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, subjective scope of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, legal capacity to grant somebody the power of attorney and to act as attorney in administrative enforcement proceedings

Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne

AbstractDownload articleDownload article

administrative enforcement proceedings, complaint against enforcement actions, the course of the proceedings, enforcement actions, orders issued in administrative enforcement proceedings

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractDownload articleDownload article

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11

AbstractDownload articleDownload article

administrative enforcement proceedings, debtor of distressed receivables, scope of the legal protection, complaint, administrative proceedings

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika

AbstractDownload articleDownload article

third party in administrative enforcement, administrative execution of pecuniary obligations, enforcement to movables, enforcement to immovable property, execution of the share in the ownership of property

Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny

AbstractDownload articleDownload article

fine, complaint, security on property, criminal responsibility, enforcement proceedings

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, egzekucja, czystość i porządek, fee for municipal waste management, municipal waste, enforcement, cleanliness and order

Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law

AbstractDownload articleDownload article

restriction of liberty, enforcement proceedings, amendments to criminal law, probation officer, community work, electronic supervision

Proceedings in the matter of a postponement of the execution of a sentence

AbstractDownload articleDownload article

deferment of sentence enforcement, defence counsel, pleading, decree, appeal procedure

Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.23

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, penal law reform, penalty of imprisonment, so-called mixed penalty, penalty of restriction of liberty, fine, conditional suspension of enforcement of penalty

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout