Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O (nie)istnieniu trzeciej kategorii podmiotowej w prawie prywatnym

AbstractDownload articleDownload article

entities, the third category of entities, limited legal entities, legal entity, the Civil Code

Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji

AbstractDownload articleDownload article

Abkhazia, post-Soviet space, de facto entities, clans in political life, neopatrimonialism, Абхазия, постсоветское пространство, де-факто государства, роль кланового фактора в политической жизни, неопатримониализм

Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.5

AbstractDownload articleDownload article

medical entities; environment of medical entities; management of medical entities; HR management

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.6

AbstractDownload articleDownload article

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Moments of Poisson stochastic integrals with random integrands

AbstractDownload articleDownload article

Poisson stochastic integrals, moment identities, Bell polynomials, Poisson–Skorohod integral

Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.12

AbstractDownload articleDownload article

combat readiness of the volunteer fire brigade, fire protection unit, standard statute, entities of the system

Motiv katabaze i naratološki koncept sveta priče

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.38

AbstractDownload articleDownload article

katabasis, storyworld, transworld identities, катабасис, мир рассказа, трансмировая идентичность

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout