Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Ekonomia daru, estetyka sztuczek, etyka uporu. Praktyki życia codziennego według Michela de Certeau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.9

AbstractDownload articleDownload article

everyday life, practice, tactic, strategy, economy of gift, resistance, habitus

Смерть как событие повседневности в творчестве Алексея Ремизова и Василия Розанова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.22

AbstractDownload articleDownload article

mysticism of everyday life, being, absurd, Russian philosophical thought, literature of the Silver Age, mistycyzm codzienności, byt, absurd, rosyjska myśl filozoficzna, literatura srebrnego wieku

Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.6

AbstractDownload articleDownload article

power, body, emancipation, everyday life, politics, ciało, emancypacja, życie codzienne, polityka, kultura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout