Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation

AbstractDownload articleDownload article

institution, evolutionary change, corporate social responsibility, foreign direct investment, Central and Eastern Europe

Ôter la raison aux femmes: question d’ordre public

AbstractDownload articleDownload article

revolution, women, emancipation, political rights, civil rights, education, family

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractDownload articleDownload article

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

“Original democracy”: A rhetorical analysis of Romanian post-revolutionary political discourse and the University Square protests of June 1990

AbstractDownload articleDownload article

Romania, revolution, rhetoric, Iliescu, University Square protests

Ability to spot and resist manipulated media news about international affairs: Does political knowledge provide it?

AbstractDownload articleDownload article

manipulated media information, framing, political knowledge, media trust, the Orange Revolution

Federacja europejska — projekt polityczny czy utopia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.9

AbstractDownload articleDownload article

federalizm, federacja europejska, federalne koncepcje integracji europejskiej, federalne elementy Unii Europejskiej, federalizm ewolucyjny, federalizm rewolucyjny, federalism, the European Federation, federal concepts of European integration, federal elements of the European Union, evolutionary federalism, revolutionary federalism

La révolution française dans les dictionnaires ou les dictionnaires en révolution

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.10

AbstractDownload articleDownload article

French Revolution, vocabulary, language, dictionary, language politics

„Auf das Material kommt es an“ – Franz Friedrichs Roman Die Meisen von UUsimaa singen nicht mehr als Reflex auf den Umbruch ins digitale Zeitalter

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.9

AbstractDownload articleDownload article

Franz Friedrich, digitales Zeitalter, Medienreflektion, Intermedialität, Fotografie- und Filmdiskurs, digital revolution, media, intermediality, discourse of photography and film

Grupa działania i grupa 111 (1977– ...) „działania lucimskie” – spóźniona recepcja

AbstractDownload articleDownload article

social contexts of art, artistic activity, art. perception, ‘ethnographic revolution

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout