Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Tranzicija i figuralno/tekstualno telo u vizuelnoj umetnosti i poeziji: Tanja Ostojić i Ažinova škola poezije i teorije

AbstractDownload articleDownload article

experimental poetry, globalism, performance art, text, body, transition

Les structures discursives à scénarios parallèles. Le cas du fait divers

AbstractDownload articleDownload article

situationnal structures, experimental frame, conceptualisation, discourse representation

Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

AbstractDownload articleDownload article

household, macro indicator, econometric model, system of simultaneous equations, imitational experiment, gospodarstwo domowe, makro wskaźnik, model ekonometryczny, system jednoczesnych równań, naśladowczy eksperyment

Wpływ tytułu na zakres i  trwałość przyswajanej wiedzy z  tekstów edukacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, reading comprehension, teaching experiment, know­ledge acquisition, cognitivism

Ewolucja metod badań zapachowych — początki osmologii w  Polsce

AbstractDownload articleDownload article

osmology, experiment, scent traces

Zu Besonderheiten der Repräsentation des linguokulturellen Konzeptes »Ordnung« im Deutschen und Ukrainischen

AbstractDownload articleDownload article

Konzept, konzeptuelle Bedeutung, Parömien, das assoziative Experiment, concept, conceptual meaning, paremias, associative experiment

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

Über den Einfluss der Aerostatik auf die Literatur um 1800 oder das naturwissenschaftliche Potential der Münchhausiade

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.1

AbstractDownload articleDownload article

Wissenschaftsgeschichte, um 1800, Transfer zwischen Literatur und Naturwissenschaft, Aerostatik, Ballonfahrten, Textanalyse, Münchhausen, Gedankenexperiment, history of science, 18th century, intersection between science and literature, aerostatics, Baron Munchhausen, narrative structure, thought experiment

Medycyna w literaturze science fiction: od utopii poprzez fikcję ku nadziei (Recenzja: Henry G. Stratmann, „Using Medicine in Science Fiction. The SF Writer’s Guide to Human Biology”, Springer International Publishing, New York-London 2016, ss. 556)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.20

Download articleDownload article

medycyna, science fiction, eksploracja kosmosu, eksperymenty medyczne, practice medicine, science fiction, space exploration, medical experiments

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.5

AbstractDownload articleDownload article

clinical trial, medical experiment, randomization, ethics, medical criminal law, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, randomizacja, etyka, lekarskie prawo karne

Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.4

AbstractDownload articleDownload article

experimental philosophy, epistemic intuitions, intercultural differences, philosophical methodology, colloquial epistemology

Some remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.12.2(23).8

AbstractDownload articleDownload article

populism, populist communication, comparative experiment

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout