Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

De la spécificité du texte théâtral et de sa traduction

AbstractDownload articleDownload article

theatrical writing, fidelity/loyalty/contract, transmission/transmutation, effect/the process of writing for theatre, intertext/supertext/subtext, external/internal dramaturgy, expressive/ indicative, speech/utterance/enunciation, oral/written language, spoken/‘decoy’ speech, the social art/collective expectances horizon, theatre of play/theatre of text, Italian style

Typy wypowiedzi intonacyjnych w języku litewskim

AbstractDownload articleDownload article

intonation system, intonation contours, intonation center, syntagmatic segmentation, pause, functional possibilities, representational, expressive (emotional), appelative, affect making, stylistic functions

Посттоталітарний дискурс: риторика, мовне втілення, пресупозиції (на матеріалі української преси кінця 90-х років XX століття–початку XXI століття)

AbstractDownload articleDownload article

inertial discourse, post-totalitarian discourse, presupposition, description, expressive, инерционный дискурс, посттоталитарный дискурс, пресуппозиция, дескрипция, экспрессив

Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne

AbstractDownload articleDownload article

style, persuasion, ritual/expressive communication, public speech, rhetoric strategies, styl, perswazja, komunikat rytuału/ekspresji, przemówienie, strategia retoryczna

Czyś ty z księżyca spadł? O wyrażaniu zdziwienia w języku uczniów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.22

AbstractDownload articleDownload article

sociolect, students’ language, expressiveness of the language, amazement

Syntagmatic features of the functioning of Russian expressive linguistic units (on the basis of a vocabulary with a positive emotional evaluation)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.6

AbstractDownload articleDownload article

syntagmatics, use, Russian language, vocabulary, positive emotional evaluation, expressiveness, syntagmatyka, funkcjonowanie, język rosyjski, słownictwo, pozytywna ocena emocjonalna, ekspresywność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout