Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Онирическое пространство русского романтизма

AbstractDownload articleDownload article

Russian Romanticism, poetic works, organisation of oneiric space, world of fantasy

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Literaturoznawcze spojrzenie na fenomen bestsellerów (Recenzja: Agnieszka Moroz, „Jak uwieść czytelnika? Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci”, Wydawnictwo Pisarze.pl, Warszawa 2014, ss. 92)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.11

Download articleDownload article

literatura fantasy, literatura popularna, bestseller, śmierć w literaturze, Andrzej Sapkowski, Jonathan Carroll, fantasy literature, popular literature, bestseller, death in literature

The Defence of Fantasy (Review: Brian Attebery, „Strategies of Fantasy”, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992, 153 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.16

Download articleDownload article

fantasy, theory of literature, science fiction, American and British Literature, literary criticism, fantasy, teoria literatury, literatura angielska i amerykańska, science fiction, krytyka literacka

W szponach dyskursu? (Recenzja: „Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, red. Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.18

Download articleDownload article

animal studies, children studies, literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura fantastyczna, badania kulturowe, children’s literature, young adult literature, fantasy literature, cultural studies

Justyna Deszcz-Tryhubczak, „Yes to Solidarity, No to Oppression: Radical Fantasy Fiction and Its Young Readers”, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.55.12

AbstractDownload articleDownload article

Justyna Deszcz-Tryhubczak, Radical Fantasy, participatory research, children reading

SMOK to nie smok. Legendy polskie w XXI w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.5

AbstractDownload articleDownload article

polska kultura popularna XXI w., polska literatura fantasy, legendy polskie, Robert M. Wegner, Tomasz Bagiński, Polish popular culture of the 21st century, Polish fantasy literature, Polish legends, Robert M. Wegner, Tomasz Bagiński

Między wzniosłością a upodleniem. Obrazowanie oraz znaczenie śmierci w fantasy przygodowej i mitopoetyckiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.6

AbstractDownload articleDownload article

literatura fantasy, fantasy przygodowa, fantasy mitopoetycka, śmierć w literaturze, literatura popularna, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber, fantasy literature, sword and sorcery, mythopoeic fantasy, death in literature, popular literature, J.R.R. Tolkien, R.E. Howard, U.K. Le Guin, F. Leiber

Codifying chaos

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.21

Download articleDownload article

fantasy, teoria literatury, literatura angielska i amerykańska, science fiction, krytyka literacka, fantasy, theory of literature, science fiction, American and British Literature, literary criticism

Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.29

AbstractDownload articleDownload article

mountains, literature, history, fantasy

Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w literaturze i kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.29

AbstractDownload articleDownload article

mountains, literature, history, fantasy

Życie po śmierci. O psychologii marzeń sennych w prozie Władimira Odojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.8

AbstractDownload articleDownload article

Vladimir Odoyevsky, fantasy, psychoanalysis, death, archetype, Одоевский, фантастика, психоанализ, смерть, архетип

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout