Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.3

AbstractDownload articleDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.8

AbstractDownload articleDownload article

financial market, supervision, macroprudential policy, legal forms of activities

Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.10

AbstractDownload articleDownload article

financial market law privity, macroprudential supervision, macroprudential supervision in the insurance sector, financial market law, financial market law theory

Inside information and insider trading

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.8

AbstractDownload articleDownload article

insider dealing, inside information, securities trading, capital market, Market Abuse Regulation (MAR), investor protection in the financial market, wykorzystywanie informacji poufnych, obrót papierami wartościowymi, rynek kapitałowy, rozporządzenie MAR, ochrona inwestora na rynku finansowym

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout