Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu

AbstractDownload articleDownload article

central bank, stability, financial system, monetary policy, macroprudential policy

Тимчасова окупація частини території України як фактор спеціального фінансово-правового регулювання

AbstractDownload articleDownload article

okupacja tymczasowa, szczególny (wyjątkowy) reżim prawny, terroryzm, system finansowy, temporary occupation, special (particular) legal regime, terrorism, financial system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout