Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Projekt reformy finansów publicznych Rumunii autorstwa Nicolae Titulescu z 1921 r. w świetle źródeł rumuńskich

Download articleDownload article

finanse publiczne, Rumunia, Nicolae Titulescu, 1921

Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych

AbstractDownload articleDownload article

finanse publiczne, państwowe fundusze celowe, polityka społeczna, public finances, state special-purpose funds, social policy

Funkcje i efektywność opłaty od posiadania psów

AbstractDownload articleDownload article

public finance, municipalities income, local fees, dog registration fee, functions of public contributions, efficiency of public contributions, finanse publiczne, dochody gminy, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, funkcje danin publicznych, efektywność danin publicznych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout