Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.2

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.3

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.4

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.9

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.11

AbstractDownload articleDownload article

privatization of the task, fire protection, volunteer fire brigades

Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.12

AbstractDownload articleDownload article

combat readiness of the volunteer fire brigade, fire protection unit, standard statute, entities of the system

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.15

AbstractDownload articleDownload article

fire protection, volunteer firefighters, State Firefighters, rescue actions

Wpływ ochotniczych straży pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.18

AbstractDownload articleDownload article

community, the volunteer fire department, fire protection, public task

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout