Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w fi rmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.2

AbstractDownload articleDownload article

business name, limited liability partnership, limited partner, liability for company’s obligations, surname, firma, spółka komandytowa, komandytariusz, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nazwisko

Osakaćena (auto)biografija — smrt u stvaralaštvu Milke Žicine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.46

AbstractDownload articleDownload article

autobiography, affirmative humanities, borderline situations, cominform, pathography, autobiografia, humanistyka afirmatywna, sytuacje graniczne, Kominform, patografia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout