Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Mission (im)possible. The case of Lithuanian Public Service Broadcasting

AbstractDownload articleDownload article

audiovisual media, public service, Lithuanian Radio and Television, management, funding

EU structural funds' publicity and the practice of journalism and public relations in Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

EU structural funds, publicity measures, media, public relations, journalism ethics, advertorials

Mutual funds system in Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

collective investment institutions, investments, assets, investment funds, market transformations, mutual investment funds, corporate invest funds, shareholders, dividends

Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych

AbstractDownload articleDownload article

finanse publiczne, państwowe fundusze celowe, polityka społeczna, public finances, state special-purpose funds, social policy

Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013

AbstractDownload articleDownload article

otwarte fundusze emerytalne, dług publiczny, ukryty dług publiczny, transfery składek emerytalnych, open pension funds, public debt, hidden pension liabilities, transfers of pension contributions

Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy

AbstractDownload articleDownload article

local government, municipal budget, commune, commune auxiliary unit, fund

Testing of asset and profit strategy through investment portfolio formation in Baltic States stock exchange

AbstractDownload articleDownload article

investment portfolio formation, asset and profit strategy, fundamental analysis, value investment

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

AbstractDownload articleDownload article

social security system, pensions, pay-as-you-go system, private pension funds, Polish private pension funds, Polish pension reform, Polish pension reform of 2013, ZUS, FUS, OFE, Open Pension Funds, pension system in Poland

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Detention in petty offense cases

AbstractDownload articleDownload article

liberty, fundamental human rights, offense, detention, coercive measures

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload articleDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Bezrobocie wśród młodzieży: znaczenie działalności Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Hiszpanii

AbstractDownload articleDownload article

Unia Europejska, bezrobocie, młodzież, Europejski Fundusz Społeczny, Hiszpania, European Union, unemployment, youth, European Social Fund, Spain

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout