Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji

AbstractDownload articleDownload article

political language, style, stylisation, genre, programme, text, political party, język polityki, styl, stylizacja, gatunek, program, tekst, partia polityczna

Смерть и власть в литературной антиутопии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.21

AbstractDownload articleDownload article

death, power, anti-utopia, utopia, literary genre, śmierć, władza, antyutopia, utopia, gatunek literacki

Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.13

AbstractDownload articleDownload article

climate changes, human species, life, humanities, gender, phenomenology, immanence, zmiany klimatu, gatunek ludzki, życie, humanistyka, gender, fenomenologia, immanencja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout