Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji

AbstractDownload articleDownload article

political language, style, stylisation, genre, programme, text, political party, język polityki, styl, stylizacja, gatunek, program, tekst, partia polityczna

Смерть и власть в литературной антиутопии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.21

AbstractDownload articleDownload article

death, power, anti-utopia, utopia, literary genre, śmierć, władza, antyutopia, utopia, gatunek literacki

Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.13

AbstractDownload articleDownload article

climate changes, human species, life, humanities, gender, phenomenology, immanence, zmiany klimatu, gatunek ludzki, życie, humanistyka, gender, fenomenologia, immanencja

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

AbstractDownload articleDownload article

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym

AbstractDownload articleDownload article

usługi VoD, serwis społecznościowy, nadawca telewizyjny, gatunek telewizyjny

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.14

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, theatre, screenplay, telenovela, melodrama, glotodydaktyka, teatr, scenariusz, telenowela, trywialny gatunek Slavica

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout