Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914

AbstractDownload articleDownload article

Juliusz Słowacki, edition, geography and chronology of publishing output, censorship, 19th–20th century, oferta edytorska, geografia ichronologia produkcji wydawniczej, cenzura, XIX–XX wiek

Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache in Österreich

AbstractDownload articleDownload article

national varieties, Austriacisms, language contact, language geography

Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa (tłum. Marcin Gaczkowski)

AbstractDownload articleDownload article

geography, Europe, history, Ukraine, Ukrainian people, географія, Європа, історія, Україна, український народ

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout