Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Glottodidaktik im Zeitalter der Demokratisierung des Schulwesens und der Bildung

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, democracy in education, change of approach to foreign language teaching, new educational goals, new aims in applied linguistics

Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.26

AbstractDownload articleDownload article

British emblematic gestures, decoding British emblems by Poles, nonverbal communication in glottodidactics, Polish-British nonverbal communication, successful intercultural communication, Poles learning English

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.14

AbstractDownload articleDownload article

glottodidactics, theatre, screenplay, telenovela, melodrama, glotodydaktyka, teatr, scenariusz, telenowela, trywialny gatunek Slavica

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout