Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout