Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123456 > >>

The role and functions of government public relations. Lessons from public perceptions of government

AbstractDownload articleDownload article

government public relations, government communication, government and public opinion, government performance, evaluation of public relations

ICT and local governance — e-government in the local public sphere in Poland and Norway

AbstractDownload articleDownload article

local government, ICT, community, democracy, information; participation

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of recognition in financial reporting

AbstractDownload articleDownload article

accounting, property rights, intellectual property rights, intangible assets, government policy and regulation, rachunkowość, prawa własności, prawa własności intelektualnej, wartości niematerialne i prawne, polityki rządu i rozporządzenie

Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

AbstractDownload articleDownload article

public-private partnership, government role in national economy, public goods, interaction of public and private sectors, risk

Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893

AbstractDownload articleDownload article

nineteenth-century Silesia, provincial government, organization and treatment of the mentally ill

Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, public administration, Poland 1918–1939, local government

Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku

AbstractDownload articleDownload article

local government, rural commune (gmina wiejska), gromada

Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

wielosektorowa polityka społeczna, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, multi-sectoral social policy, non-governmental organisations, third sector

Wpływ Karty Nauczyciela na politykę oświatową samorządów terytorialnych

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, polityka lokalna, oświata, Karta Nauczyciela, local government, local policy, education, Teachers’ Charter

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – ujęcie teoretyczne

AbstractDownload articleDownload article

samorząd terytorialny, zarządzanie strategiczne, polityka regionalna, strategia, instrumenty, usługi publiczne, local government, strategic management, regional policy, strategy, instruments, public services

Uspołecznienie zarządzania publicznego w lokalnej polityce społecznej i pomocy społecznej

AbstractDownload articleDownload article

zarządzanie publiczne, samorząd lokalny, lokalna polityka społeczna, partycypacja, public management, local government, local social policy, participation

Go to page: 123456 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout