Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Между явью и сонным кошмаром: рассказ Бруно Ясенского Нос

AbstractDownload articleDownload article

Bruno Jasienski, grotesque ambivalence, dream motif, Nazism

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.29

AbstractDownload articleDownload article

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

Między nekrofilią a objawieniem tajemnicy. Mortualne poszukiwania Ladislava Klímy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.23

AbstractDownload articleDownload article

necrophilia, grotesque, gothic novel, egodeism, metaphysical mystery, nekrofilie, groteska, strašidelný román, egodeismus, metafyzické tajemství

Postmoderní obraz Smrti v románu Martina Komárka Dřevĕná panenka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.31

AbstractDownload articleDownload article

image of Death, postmodern fiction, Gothic mode, grotesqueness, Martin Komárek, obraz Śmierci, proza postmodernistyczna, powieść gotycka, groteskowość, Martin Komárek

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout