Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

Gross Domestic Product, economic activity, economic growth, economic indicators, economic theory, economic aggregates, critique, public expenditure, Keynesian economics

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations

AbstractDownload articleDownload article

RMSM, two-gap model, economic growth, World Bank

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractDownload articleDownload article

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Kryteria konwergencji — dokąd zmierza Unia Europejska

AbstractDownload articleDownload article

EU growth, integration, empirical growth studies, convergence criteria, wzrost gospodarczy EU, integracja, kryteria konwergencji

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

The utilization of journalistic sources in the national press: Communicating the transition from economic crisis to sustainable growth

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).7

AbstractDownload articleDownload article

press, journalistic sources, sustainable growth, Cyprus

Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.3

AbstractDownload articleDownload article

industrial revolution, interventionism, economic growth

Two lilypond systems of finite line-segments

AbstractDownload articleDownload article

Hardcore model, point process, cluster, percolation, lilypond growth protocol

Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.3

AbstractDownload articleDownload article

Anthropocene, ecomodernism/ecopragmatism, good Anthropocene, degrowth, antropocen, ekomodernizm/ekopragmatyzm, dobry antropocen, postwzrost

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout