Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

The role of PR in healthcare and social insurance reform in Poland and the United States

AbstractDownload articleDownload article

international PR, healthcare reform, public aff airs, insurance industry, PR methods

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej

AbstractDownload articleDownload article

opieka zdrowotna, ubezpieczenia zdrowotne, opieka medyczna, finansowanie sytemu opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna, health care, health insurance, health care financing, health policy

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractDownload articleDownload article

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

Marketing relacji na rynku usług zdrowotnych w świetle badań przeprowadzonych w 2013 r. na terenie Dolnego Śląska

AbstractDownload articleDownload article

rynek usług zdrowotnych, marketing relacji, etyka w ochronie zdrowia, usługa zdrowotna, jakość obsługi pacjentów, jakość usług zdrowotnych, health care industry, relationship marketing, ethics in health care, health service, quality of patients care, quality of medical service

Państwo w sektorze ochrony zdrowia

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, public goods, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, dobra publiczne

Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractDownload articleDownload article

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, economics of healthcare, healthcare policy

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.2

AbstractDownload articleDownload article

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.1

AbstractDownload articleDownload article

healthcare system, health insurance, ObamaCare

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout