Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

The role of PR in healthcare and social insurance reform in Poland and the United States

AbstractDownload articleDownload article

international PR, healthcare reform, public aff airs, insurance industry, PR methods

Państwo w sektorze ochrony zdrowia

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, public goods, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, dobra publiczne

Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej

AbstractDownload articleDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia

Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, economics of healthcare, healthcare policy

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.2.1

AbstractDownload articleDownload article

healthcare system, health insurance, ObamaCare

Wpływ reformy zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych (ObamaCare) na biznes farmaceutyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.4.3

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical business, healthcare system, medicines, ObamaCare

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.4

AbstractDownload articleDownload article

healthcare, public finance

Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.6

AbstractDownload articleDownload article

electronic medical records, right to information, information in healthcare, Polish Medical Information System, patient’s rights, medical law, elektroniczna dokumentacja medyczna, prawo do informacji, informacja w ochronie zdrowia, System Informacji Medycznej, prawa pacjenta, prawo medyczne

Legal and practical aspects of access to health care for persons with hearing loss in selected European countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.7

AbstractDownload articleDownload article

hearing loss, sign language, healthcare, sign language interpreter, medical interpreting

Nowe technologie w systemie ochrony zdrowia na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Polski

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.4.6

AbstractDownload articleDownload article

digitization, digital transformation, innovation, healthcare industry, healthcare system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout