Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6

AbstractDownload articleDownload article

patents, innovations, disability, hearing impairment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout