Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Сон в українській бароковій літературі

AbstractDownload articleDownload article

Hell in Baroque, the motif of the dream, laziness, righteousness, sin

United we stitch: Reading The Cambridge Companion to Frankenstein

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.20

Download articleDownload article

Frankenstein, Mary Shelley, literatura gotycka, monstrualność, pisarki kobiecego gotyku, Frankenstein, Mary Shelley, Gothic fiction, monstrosity, female Gothic writers

Traktaty o czterech ostatecznych rzeczach człowieka w literaturze czeskiej XVI i XVII wieku. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.20

AbstractDownload articleDownload article

death, the Last Judgment, purgatory, hell, heaven, smrt, poslední soud, očistěc, peklo, nebe

Orfeusz w Nigdy (wykład w Muzeum Teatru we Wrocławiu)

AbstractDownload articleDownload article

piekło psychiki, kobieta jako dusza mężczyzny, rozłąka z własną psychiką, unieruchomienie, rozszczepienie, autoagresja, psyche hell, woman as man’s soul, separation from one’s psyche, immobilization, split, self-destructive behavior

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout