Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Granada: entre moros y cristianos

AbstractDownload articleDownload article

multiculturalism, immigration, North Africans in Granada, Arabic cultural heritage

Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim

AbstractDownload articleDownload article

genetic heritage, equal treatment in employment, prohibition against discrimination in employment, genetic data, genetic tests in employment

Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958

AbstractDownload article

monument protection in Czechoslovakia, valuation of monuments, National Commission for Culture, urban heritage area

Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, libraries, museums, First World War, confiscations, safe-guarding cultural objects

Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników w zbiorach zagranicznych — problem wciąż otwarty

AbstractDownload articleDownload article

Polonica, cultural heritage, library collections, archive collections

Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej

AbstractDownload articleDownload article

taste, sweets, Serbian literature, Ottoman heritage, memory, ukus, slatkiši, srpska književnost, osmansko nasleđe, pamćenje

Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.5

AbstractDownload articleDownload article

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć zbiorowa, tożsamość, polityki europejskie, cultural heritage, monuments, collective memory, identity, European policies

Nie tylko knedliki. Czeska kuchnia jako przedmiot literackiej reprezentacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.2

AbstractDownload articleDownload article

quotidian life, Czech national cuisine, national heritage, Kondelík, Arcadia, každodenní život, česká národní kuchyně, národní tradice, Kondelík, idyličnost.

Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.10

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, archaeology of anthropocene, digital turn, cyber-archaeology, heritage, antropocen, archeologia antropocenu, dziedzictwo, cyberarcheologia, zwrot cyfrowy

Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.7

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, crimes, minor offence, protection, new criminal provisions

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout