Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractDownload articleDownload article

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо

AbstractDownload articleDownload article

I.S. Turgenev, Rudin, Home of the Gentry, art world, synesthesia, Turgieniew, Rudin, Szlacheckie gniazdo, świat przedstawiony, synestezja

Rzeczy, które mówią. O zmysłowej konkretności w prozie Jarmili Glazarowej

AbstractDownload articleDownload article

material world, home, quotidian life, Babbitt mentality, vanishing, předmětný svět, domov, každodenní život, maloměšťáctví, pomíjivost

Bruksela i  Amsterdam — lokalne konteksty bezdomności polskich migrantów

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, migration from Poland, access to services, public space, survival strategies

Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych (BdV — Bund der Vertriebenen)

AbstractDownload articleDownload article

Charter of the Germans Expelled from Their Homeland, Federation of the Expellees, image, ethos, argumentation, rhetoric, persuasion, Polish-German relations

Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.7

AbstractDownload articleDownload article

administrative agreement, administrative decision, law, social assistance, nursing home, case law of administrative courts

Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.12

AbstractDownload articleDownload article

health service, nationalisation of hospitals, Archdiocese of Wrocław, nursing homes, Catholic Church, nuns, Gesundheitswesen, Verstaatlichung der Krankenhäuser, Erzbistum Breslau, Wohlfahrtseinrichtungen, katholische Kirche, Ordensschwestern

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.2

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, homeless people, shelter, direct access hostels, social environment of public administration

Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.8

AbstractDownload articleDownload article

house, home, identity, borderland literature, the Polish national minority, Czech Cieszyn Silesia, dom, ojczyzna, tożsamość, pogranicze, literatura, polska mniejszość narodowa, czeski Śląsk Cieszyński

The concept of HOME in Polish and Portuguese – distant cultures, similar concepts

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.37.1

AbstractDownload articleDownload article

home, dom, casa, emotions, lexical semantics, NSM

Human shields, missiles, negative homesteading and libertarianism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.1.1

AbstractDownload articleDownload article

human shields, missiles, negative homesteading, libertarianism, self-defense, trolley

Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU (wybrane aspekty)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.17

AbstractDownload articleDownload article

lingual and cultural image of the world, Roman home (domus romana), cognitive ethnolinguistics, ancient Rome

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout