Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

On the way to dumbing down… The case of Central Europe

AbstractDownload articleDownload article

Central Europe, Western Europe, foreign ownership, German publishing houses, entertainment journalism, EU enlargement, commercialization/tabloidization, “dumbing down”

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

Kondycja współczesnego polskiego reportażu

AbstractDownload articleDownload article

reportage, publishing houses, schools of reportage, polyphonic novel

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

AbstractDownload articleDownload article

household, macro indicator, econometric model, system of simultaneous equations, imitational experiment, gospodarstwo domowe, makro wskaźnik, model ekonometryczny, system jednoczesnych równań, naśladowczy eksperyment

Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie

AbstractDownload articleDownload article

household, household expenses, household income, labor force

Comparative analysis and forecast of dynamics of main macroeconomic indicators of households economic activities of Poland and Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

household, households economic activities system, macroeconometric model, impulse response, forecast, gospodarstwo domowe, system działalności ekonomicznej gospodarstw domowych, model makroekonometryczny, impulsowe reakcje, prognoza

Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w wybranych państwach strefy euro

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.3

AbstractDownload articleDownload article

zadłużenie gospodarstw domowych, Europejski Bank Centralny, Unia Europejska, household debt, European Central Bank, European Union

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Consumption, shortages, households, children with disabilities

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.25

AbstractDownload articleDownload article

Public Information Bulletin, public procurement, house-procurement, transparency, public administration

La experiencia exílica en „La casa de los conejos” de Laura Alcoba

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.25.7

AbstractDownload articleDownload article

narrative of the Children, Montoneros, oblivion, family, exile, transtierro, identity, Laura Alcoba, The rabbit house

Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.8

AbstractDownload articleDownload article

house, home, identity, borderland literature, the Polish national minority, Czech Cieszyn Silesia, dom, ojczyzna, tożsamość, pogranicze, literatura, polska mniejszość narodowa, czeski Śląsk Cieszyński

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout