Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Una clave humanista de mediados del siglo XV para el Humanismo de la Corona de Aragón desde fines del siglo XIV: Ferran Valentí y  el Prólogo a  su traducción de las "Paradoxa" de Cicerón

AbstractDownload articleDownload article

Humanism — Crown of Aragon — Ferran Valentí — Bernat Metge — Translation — Cicero’s Paradoxa — Humanismo — Corona de Aragón — Ferran Valentí — Bernat Metge — Traducción — Paradoxa de Cicerón

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.6

AbstractDownload articleDownload article

community service or work, managerial penology, humanism of sentencing

L’idée de religion universelle des origines au XIXe siècle : entre philologie et herméneutique

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.65.11

AbstractDownload articleDownload article

universal religion, philology, hermeneutics, history of ideas, humanism

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.8

AbstractDownload articleDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.11

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, environment, ecology, posthumanism, nature, culture, antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka, natura, kultura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout