Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout