Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Beschriebene Bilder — bebilderte Sprache. Zur Materialität und Medialität von Sprache-Bild-Texten am Beispiel von deutschen Demotivatoren

AbstractDownload articleDownload article

verbal-iconic text, materiality of language, text linguistics, picture linguistics

Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej

AbstractDownload articleDownload article

persuasion, art, iconic communication, Middle Ages, mysticism, perswazja, sztuka, komunikat ikoniczny, średniowiecze, mistyka

Formalne i semantyczne aspekty eksperymentów graficznych ze strukturą wyrazu. Analiza na przykładzie tytułów prasowych

AbstractDownload articleDownload article

word structure, graphic experiment, iconicity, conceptual blend, newspaper headline

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

AbstractDownload articleDownload article

wyobraźnia społeczna, brak obrazu, zakaz obrazowania, obraz, sztuka, social imagination, iconic vacancy, iconic interdiction, image, art

Spektakularne miejsce zdjęć w historii fotografii i kultury

AbstractDownload articleDownload article

Iconic photography, symbolic photographs, photography in media, decisive moment

Iconische, taalkundige en pragmatische volgordes in het Nederlands. Met speciale aandacht voor het Frans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.4

AbstractDownload articleDownload article

word order, iconic, linguistic and pragmatic parameters, Dutch, French

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout