Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Тело в творческом восприятии двух классиков жанра авторской песни — Александра Галича и Владимира Высоцкого

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Galich, Vladimir Vysotsky, an author’s song, the flesh, death, illness, cannibalism

Motywy oniryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

dream, hallucinations, reality, illness, nigh

Eine Leidensgeschichte in angstvollen Zeiten. Die Frau zwischen „Neu“ und „Alt“ in Gabriele Reuters Roman „Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens“

AbstractDownload articleDownload article

Bourgeoisie, German Empire, fin de siècle, turn of the century, modernity, illness, nervousness, hysteria, woman, family

Iluzje — złudzenia — omamy. Zniekształcenia percepcyjne w  literaturze rosyjskiej XIX wieku na przykładzie małych form prozatorskich

AbstractDownload articleDownload article

Russian literature, Russian culture, mental illness, madness, 19th century, русская литература, русская культура, психическое заболевание, сумасшествие, XIX век

Andreasa Bana ucieczka ze świata („Belladonna” Dašy Drndić i „O starzeniu się” Jeana Améry’ego)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.66

AbstractDownload articleDownload article

solitude, illness, past, memories, eradication, usamljenost, bolest, prošlost, uspomene, nepripadanje

Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.31

AbstractDownload articleDownload article

Bunin, diaries, letters, death, illness, old age, Бунин, дневники, письма, смерть, болезнь, старость

Mobilne narzędzia diagnostyczne i globalizujące się zaburzenia psychiczne. O roli DSM w kształtowaniu kulturowego obrazu zdrowia psychicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.8

AbstractDownload articleDownload article

globalization of mental illnessess, DSM, medicalization, infrastructures, globalizacja zaburzeń psychicznych, DSM, medykalizacja, infrastruktury

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout