Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Starość i stary człowiek w poezji Nikołaja Zabołockiego. Kilka spostrzeżeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.16

AbstractDownload articleDownload article

old age, life, death, immortality, nature philosophy, Russian cosmism, старость, жизнь, смерть, бессмертие, натурфилософия, русский космизм

Jeżeli ziarno pszenicy […] obumrze, przynosi plon obfity” — temat śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstania w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.14

AbstractDownload articleDownload article

Fiodor Dostoevsky, Karamazov Brothers, death, immortality, spiritual rebirth, Достоевский, Братья Карамазовы, смерть, бессмертие, духовное возрождение

Śmierć i nieśmiertelność — dwa aspekty mitu wampirycznego (na podstawie wybranych utworów rosyjskiej literatury popularnej) .

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.38

AbstractDownload articleDownload article

vampire, death, immortality, culture, Russian literature, вампир, смерть, бессмертие, культура, русская литература

Человеческое бессмертие в романе Евгения Водолазкина „Авиатор”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.50

AbstractDownload articleDownload article

immortality, memory, strategy, Vodolazkin, Aviator, nieśmiertelność, pamięć, strategia, Jewgienij Wodołazkin, Awiator

Концепції безсмертя в любовній бароковій поезії. Компаративний підхід

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.4

AbstractDownload articleDownload article

immortality, love, Conversations about Immortality, marriage, denial of death, бессмертие, любовь, диалог, супружество, презрение смерти

Artysta w kręgu mitów późnej nowoczesności

AbstractDownload articleDownload article

późna nowoczesność, mit poznawalności świata, mit nieśmiertelności, late modernity, the myth about acquiring the knowledge of the world, immortality myth

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout