Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Między autotematyzmem a eksperymentem artystycznym — motyw śmierci dziecka w twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, death, modernism, child, self-reference, impressionism, українська література, смерть, модернізм, дитина, автотематизм, імпресіонізм

Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.22

AbstractDownload articleDownload article

modernism, the motif of death, decadence, impressionism, symbolism, modernismus, motiv smrti, dekadence, impresionismus, symbolismus

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout