Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Kryteria, funkcje i zakres nadzoru penitencjarnego. Uwagi na tle ogólnych pojęć kontroli i nadzoru

AbstractDownload articleDownload article

penitentiary supervision, prison system, imprisonment, convicted, penitentiary court

Rozważania na tle art. 9 Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment order, adjourned service of a sentence, overcrowding of penal institutions, enforceability of a sentence

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractDownload articleDownload article

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractDownload articleDownload article

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, alternatives to imprisonment, probation

Oportunistyczny model pracy socjalnej ze skazanymi

AbstractDownload articleDownload article

social work, rehabilitation, imprisonment

Penitentiary supervision — the Polish model of ensuring the legal and correct performance of imprisonment

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, penitentiary supervision, ensuring legal and correct performance

Deferral of an imprisonment sentence

AbstractDownload articleDownload article

deferral of the imprisonment sentence, imprisonment sentence, imprisonment sentence execution, the convicted

The basics of applying a  pause in imprisonment

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, pause in the punishment, mental disease, penitentiary court, important family reasons, important personal reasons

„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment sentence, convicted offender, conditional prerequisite, excessively adverse effects

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout