Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.13

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, individual crime, co-operation in committing the crime, criminal responsibility

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout