Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Decadentismo y antidecadentismo en la literatura europea del Fin de Siglo (XIX). El caso espanol La familia de los Lutosławsk

AbstractDownload articleDownload article

decadence, European thinking, the art for art’s sake, aestheticism

Transfert interlinguistique et intersémiotique d’Oscar et la dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt: Dieu aux yeux d’un jeune malade

AbstractDownload articleDownload article

interlingual translation, intersemiotic translation, Oscar and the Lady in Pink, image of God, novel, theatrical adaptation

Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

AbstractDownload articleDownload article

sensory perception, mythological thinking, senses, Aitmatov, Kim, percepcja zmysłowa, myślenie mitologiczne, zmysły, Ajtmatow

Myślę, więc się uczę — mózg w  szkolnej ławie

AbstractDownload articleDownload article

neuroscience, multitasking, thinking, language, neuroplasticity

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

AbstractDownload articleDownload article

purely internal situation, Åkerberg Fransson, link with EU law, application of EU law in national courts, action not entirely determined by European Union law, sytuacja czysto wewnętrzna, Åkerberg Fransson, łącznik z prawem UE, stosowanie prawa UE w sądach krajowych, działanie nie w pełni określone przepisami prawa Unii

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, design thinking, economy development, technology, creativity

Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: Blijde inkomst/Joyous Entry, 1356 AD, Duchy of Brabant, Joanna Duchess of Brabant, Wenceslaus I Duke of Luxembourg, Charter of Kortenberg

Парадигматика старості/молодості в художньому світі драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.30

AbstractDownload articleDownload article

fairy dram The Forest Song by Lesia Ukrainka, paradigm of senility and youth, analysis of problematic and poetics of drama, dramat feeria Pieśń lasu Łesi Ukrainki, paradygmat starości i młodości, analiza zagadnień poetyki dramatu

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.6

AbstractDownload articleDownload article

liability for effect, causal link, offence with criminal consequences, objective effect attribution, theory of equivalence of conditions, amendment of Criminal Code

Distributed gatekeeping. Uncovering the patterns of linking behaviors on Facebook

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).2

AbstractDownload articleDownload article

gatekeeping, social networking sites, sharing links, Facebook, computer-mediated communication

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout