Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Auf Beleidigung abhebende Idiome des Deutschen und des Polnischen in der Phraseologie der Umgangssprache

AbstractDownload articleDownload article

Idiome, Umgangsprache, Beleidigung, semantische Motivierung, Wortfeld, colloquial idioms, insult, semantic motivation, semantic field

Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii

AbstractDownload article

Grand Duchy of Baden, Grand Duke Leopold, 1831, insult, injurious, falsehood, honour, protection of honour, criminal law, adhesion procedure

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.9

AbstractDownload articleDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.29

AbstractDownload articleDownload article

communication, impoliteness, tactic, insult, коммуникация, невежливость, тактика, обида

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout