Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dialogisme interdiscursif en contexte judiciaire international

AbstractDownload articleDownload article

context of international civil procedure, intentional interdiscursive dialogism, French and Polish markers of interdiscursive dialogism

Ольфакционный код прочтения чувственных состояний в Письмовнике Михаила Шишкина

AbstractDownload articleDownload article

olfaction, sense of smell, symbolism and types of scents, code of reading, senses, intentions, olfakcja, sygnały zapachowe, symbolika i typologia zapachów, interpretacja

Синестетична інтенція словесного образу

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, intention, verbal image, etymology, synestezja, intencja, słowny obraz, etymologia

Wymiana członków elity władzy w małej gminie

AbstractDownload articleDownload article

formal and legal elite, local authority, intentional local power elite, elections, discourse, formálne a právne miestnej mocenské elity, zámerné miestnej mocenské elity, voľby, diškurz

Ewolucja regulacji dotyczącej błędu co do znamion typu podstawowego w polskich kodyfikacjach karnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.20

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, features of criminal, mistake of fact, the intention of the offense

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.21

AbstractDownload articleDownload article

insanity, state of inebriation or intoxication, culpability, intentionality, negligence

Wspólnoty intencjonalne jako przykład alternatywnego stylu życia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.5

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, intentional communities, consumerism, sustainable development, ecovillage

Niemarginalne uwagi w sprawie semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.1

AbstractDownload articleDownload article

Ajdukiewicz, Husserl, Ingarden, Tarski, intentional theory of meaning of expressions, intensional interpretation of language, extensional interpretation of language, semantic theory of knowledge, meta-epistemological project of the semantic theory of knowledge, realizations of meta-epistemological project of the semantic theory of knowledge, semantic theory of truth

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout