Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.2

AbstractDownload articleDownload article

interes społeczny, interes publiczny, interes obywatela, zasady ogólne postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne, social interest, public interest, general principles of the administrative proceedings, the Code of Administrative Proceedings

Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.40

AbstractDownload articleDownload article

possessional transformation, nationalization, reprivatization, municipalization, franchisement, privatization, public business, przekształcenia własnościowe, nacjonalizacja, reprywatyzacja, komunalizacja, uwłaszczenie, prywatyzacja, interes publiczny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout