Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Savoir historique et fiction romanesque : HHhH de Laurent Binet ou les travers du « je » narratif

AbstractDownload articleDownload article

Laurent Binet, HHhH, Operation Anthropoid, Reinhard Heydrich, literarity, literality, invention, veracity, narrating I

Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки

AbstractDownload articleDownload article

patent, invention, protection, infringement, court, ochrona patentowa, wynalazek, naruszenie, sąd

Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.2

AbstractDownload articleDownload article

Józef Beck, rhetorical art, speech, address, Józef Beck, sztuka retoryczna, przemówienie, mowa, inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout