Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki

AbstractDownload articleDownload article

language style, language of advertising, media communication, styl językowy, język reklamy, komunikacja medialna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout