Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obraz starości w późnej twórczości poetyckiej Jaroslava Seiferta („Morový sloup”, „Deštník z Piccadilly”, „Býti básníkem”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.44

AbstractDownload articleDownload article

Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metaphors, linguistic picture of the world, old age, Jaroslav Seifert, Morový sloup, Deštník z Piccadilly, Býti básníkem, metafora, jazykový obraz světa, stáří

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractDownload articleDownload article

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.22

AbstractDownload articleDownload article

word-forming, verbs, Czech, language, Polish, word-forming nest, onomatopoeia, slovotvorný potenciál, sloveso, čeština, polština, jazyk, slovotvorba, hnízdo slovotvorné, onomatopoeia

Neologizmy z formantem obcym -ing we współczesnym języku czeskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.166.13

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, word formation, loan-words, suffixes, nouns, jazykověda, tvoření slov, přejímky, sufixy, nominativa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout