Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractDownload articleDownload article

Silesian law, church law, precendial judgements

Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego

AbstractDownload articleDownload article

judgement reference, Constitutional Tribunal, Mazowiecki Province, судовий вирок, Конституційний Суд, Мазовецьке воєводство

Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.16

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, constitutionalism, judges, courts, judicial review, direct effect, constitutional fidelity, integrity, judicial ethos, fidelity, text v context, judicial empowerment

Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.17

AbstractDownload articleDownload article

punishment, justice, criminal justice system, judge, penology, social and legal institution, sentencing, culturally integrated (social and legal) studies, human rights, social control

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.13

AbstractDownload articleDownload article

law school, judge, prosecutor, training, judiciary, Rechtsschule, Richter, Staatsanwalt, Schulung, Gerichtswesen

Figura czy forma? Punkt widzenia żołądka

DOI: http://dx.doi.org/DOI 10.19195/0860-6668.21.2.2

AbstractDownload articleDownload article

gustatory taste, Kant, aesthetics, judgement of taste, food, smak, Kant, estetyka, sąd smaku, jedzenie

Rolf-Heinz Höppner — niemiecki zbrodniarz z Kraju Warty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.2.3

AbstractDownload articleDownload article

Rolf-Heinz Höppner, Security Service of SS, germanization, extermination of Jews, expulsions, judgement of nazi criminals

Zum Bewerten in ausgewählten fußballbezogenen Internetkommentaren

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.13

AbstractDownload articleDownload article

football, internet comment, expressing judgements, emotions, intensification, Fußball, Internetkommentar, Bewerten, Emotionen, Intensivum

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout