Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)

AbstractDownload articleDownload article

private life of public figure, irony, presuppositon, implicature, judgement, mockery, tabloid, media, Kazimierz Marcinkiewicz, Cezary Pazura

Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku

AbstractDownload articleDownload article

Silesian law, church law, precendial judgements

Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego

AbstractDownload articleDownload article

judgement reference, Constitutional Tribunal, Mazowiecki Province, судовий вирок, Конституційний Суд, Мазовецьке воєводство

Figura czy forma? Punkt widzenia żołądka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.2

AbstractDownload articleDownload article

gustatory taste, Kant, aesthetics, judgement of taste, food, smak, Kant, estetyka, sąd smaku, jedzenie

Rolf-Heinz Höppner — niemiecki zbrodniarz z Kraju Warty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.2.3

AbstractDownload articleDownload article

Rolf-Heinz Höppner, Security Service of SS, germanization, extermination of Jews, expulsions, judgement of nazi criminals

Zum Bewerten in ausgewählten fußballbezogenen Internetkommentaren

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.13

AbstractDownload articleDownload article

football, internet comment, expressing judgements, emotions, intensification, Fußball, Internetkommentar, Bewerten, Emotionen, Intensivum

Zarządzenie o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.4

AbstractDownload articleDownload article

detention on remand, visiting order, enforcement of judgements, criminal law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout