Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.7

AbstractDownload articleDownload article

critical design, architecture, materiality, new humanities, experiment, krytyczne projektowanie, architektura, materialność, nowa humanistyka, eksperyment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout