Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku

AbstractDownload articleDownload article

kryzys, katastrofa, XVII wiek

Рефлексия „недочувствия” в прозе Юрия Трифонова конца 60-х–70-х гoдов ХХ века

AbstractDownload articleDownload article

feelings, emotions, reflection, retrospection, plot, habitus, crisis of identity, uczucia, emocje, retrospekcja, habitus, kryzys tożsamości

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.8

AbstractDownload articleDownload article

migration crisis, the right, political parties, V4, polls, imigranci, kryzys, prawica, partie polityczne, V4, sondaże

Kwestia Rzezi Wołyńskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego — między rosyjską propagandą, ukraińskim poszukiwaniem tożsamości narodowej a polską racją stanu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Rzeź Wołyńska, kryzys ukraiński, propaganda, ukraiński nacjonalizm, polska racja stanu, Ukraińska Powstańcza Armia, Euromajdan, The Volhynian Slaughter, the Ukrainian crisis, propaganda, Ukrainian nationalism, Polish raison d’État, Ukrainian Insurgent Army, the Euromaidan

The European Parliament and the negotiation of the Multiannual Financial Framework

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.11

AbstractDownload articleDownload article

European Parliament, Multiannual Financial Framework, economic crisis, relative power, political legitimisation and marketing, supranational elites, Parlament Europejski, Wieloletnia Perspektywa Finansowa, kryzys gospodarczy, władza względna, legitymizacja polityczna, elity transnarodowe

The coordination of anti-crisis policy in the EU

AbstractDownload articleDownload article

kryzys Euro, kryzys uchodźców, program zmniejszenia wydatków rządowych, koordynacja polityki gospodarczej, reformy instytucjonalne, polityka strukturalna, dług publiczny, deficyt budżetowy, reforma bankowości, Євро криза, криза біженців, програма скорочення державних витрат, координація економічної політики, інституціональні реформи, структуральна політика, державний борг, бюджетний дефіцит. банківські реформи

Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

fake news, definicja newsa, kryzys, dziennikarstwo

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.5

AbstractDownload articleDownload article

obrona terytorialna, siły zbrojne, lekka piechota, zarządzanie kryzysowe, działania nieregularne, terytorialna służba wojskowa, territorial defence, armed forces, light infantry, crisis management, irregular activities, territorial military service

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout